Audit

 

 Odborníci našej audítorskej spoločnosti LEON Audit, s.r.o. zabezpečujú najmä nasledovné služby:


  • Povinné a dobrovoľné audity podľa zákona o audítoroch
  • Audity konsolidovaných účtovných závierok podľa ISA/IFRS
  • Overovanie konsolidačných podkladov
  • Overovanie iných ekonomických informácii
  • Iné služby v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi ISA
  • Finančný due diligence
  • Overenie použitia grantov z EU
  • Ekonomické a finančné analýzy, reporting

 

Pri realizácii našich služieb v oblasti auditu pristupujeme s plnou zodpovednosťou k špecifikám podnikania našich klientov. Predovšetkým dbáme na to, aby sa audítori dostatočne zoznámili s podnikaním klienta a plne porozumeli priebehu jednotlivých podnikateľských i účtovných procesov danej spoločnosti. Kladieme dôraz na prevedenie riadneho predbežného auditu, ktorý nám nielen umožní riadne spoznať podnikanie klienta, ale nám poskytuje dostatočný priestor, aby potenciálne problémy klienta boli riešené včas a ešte pred koncom účtovného obdobia.

 

Výsledkom našej práce sú odporúčania a správy podľa audítorských štandardov. Možnosť vypracovania výstupných dokumentov v anglickom alebo nemeckom jazyku je pre našich klientov samozrejmosťou.

 

 


© 2012 všetky práva vyhradené LEON Consulting, s.r.o. | office@leonconsulting.sk | O nás | Kontakt
OptiSYS.sk