Daňové poradenstvo

 

Daňoví poradcovia spoločnosti LEON Tax, k.s. poskytujú klientom profesionálne služby najmä v nasledujúcich oblastiach:


  • Zostavovanie daňových priznaní
  • Optimalizácia daňovo transparentných štruktúr
  • Daňové plánovanie, fúzie a akvizície
  • Daňový audit, due diligence
  • Vyslaní pracovníci (expati)
  • Transferové oceňovanie
  • Zastupovanie pred finančnými úradmi, inštitúciami sociálneho zabezpečenia, colnou správou atď.
  • Externé spracovanie účtovníctva a miezd

 

Pomáhame našim klientom nachádzať optimálne riešenia pri ich strategických zámeroch, preto kladieme dôraz na symbiózu daňových, právnych a finančných aspektov. Naše daňovoporadenské služby smerujeme tak, aby klient mohol využiť maximum výhod, ktoré ponúka daňový systém Slovenskej republiky. Samozrejme poskytujeme i riešenia, ktoré sú v súlade nielen s tuzemským právom, ale aj s právnymi normami EÚ a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Súčasťou našich služieb je i poradenstvo v oblasti transferového oceňovania, fúzií a akvizícii a zmien koncernových štruktúr. Práve pri týchto našich službách je často daňové hľadisko zásadné. Aj v tejto oblasti sa opierame o dlhoročné skúsenosti z obdobných transakcií, ktoré mali vo väčšine prípadov medzinárodný prvok, a tak našim klientom ponúkame komplexnú daňovú, právnu a finančnú podporu.

 

 


© 2012 všetky práva vyhradené LEON Consulting, s.r.o. | office@leonconsulting.sk | O nás | Kontakt
OptiSYS.sk