Outsourcing poradenských služieb

 

 V rámci komplexnosti nami poskytovaných služieb zabezpečujeme i outsourcing spracovania účtovníctva a vedenie mzdovej agendy.

 

 • komplexné spracovanie účtovníctva,
 • spracovanie mesačných a kvartálnych priznaní k DPH a súhrnných výkazov,
 • elektronická komunikácia so správcom dane prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu,
 • spracovanie priebežných účtovných závierok pre potreby reportingu,
 • spracovanie riadnych a mimoriadnych účtovných závierok,
 • spracovanie všetkých štatistických výkazov,
 • vedenie mzdovej agendy vrátane komplexnej starostlivosti o mzdové a odvodové povinnosti,
 • zastupovanie pri kontrolách zo strany sociálnej a zdravotnej poisťovne, inšpektorátu práce,
 • poradenstvo pri uplatňovaní Nariadení EU v oblasti príslušnosti k právnym predpisom jednotlivých krajín,
 • poradenstvo pri vysielaní zamestnancov a medzinárodnému prenájmu pracovníkov,
 • optimalizácia odvodových povinností zahraničných členov štatutárnych orgánov.

 

 


© 2012 všetky práva vyhradené LEON Consulting, s.r.o. | office@leonconsulting.sk | O nás | Kontakt
OptiSYS.sk