Aktuality

Informujeme Vás o podstatnom

 Novela zákona o DPH účinná od 1. októbra 2012 a 1.januára 2013 

Dňa 26.7.2012 Národná rada SR schválila novelu zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty. Uvádzame vybrané zmeny:

- Pri registrácii za platiteľa DPH sa zavádza inštitút zábezpeky na daň vo výške 1.000 - 500.000 € na obdobie 12 mesiacov v prospech daňového úradu


- Sprísnenie podmienok preukázania oslobodenia od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu. Zavádza sa povinnosť potvrdzovania prijatia tovaru zahraničným odberateľom, ak prepravu vykoná tretia osoba (prepravný doklad CMR)


- Rozširuje sa okruh plnení, pri ktorých sa prenáša daňová povinnosť na tuzemského kupujúceho platiteľa dane tzv. tuzemské samozdanenie


- Sprísňuje sa inštitút ručenia za daň


- Všeobecným zdaňovacím obdobím bude kalendárny mesiac, okrem výnimky

 


 

Výhody
Pre Vaše pohodlie

Pri ceste k nám nezažijete žiadne zápchy ani problémy s parkovaním

Ďalšie
Referencie
Spokojných klientov

"Priateľku nudí môj biznis. Kým som sa poradil, strávila čas nakupovaním v neďalekom obchodnom centre. Obaja sme zažili príjemný deň."

konateľ softvérovej spoločnosti, Bratislava

Ďalšie
 
© 2012 všetky práva vyhradené LEON Consulting, s.r.o. | office@leonconsulting.sk | O nás | Kontakt
OptiSYS.sk